HORSTER MANNENKOOR
maandag, 22 januari 2018

Op studiedagen wordt soms - buiten de dirigent - ook een zangpedagoog of andere begeleiding ingezet voor stemvorming of extra begeleiding van een stemgroep.